Αρθρογραφία

«Έρωτας νυν και αεί»

Ο έρωτας είναι το θέμα με το οποίο ο άνθρωπος ασχολήθηκε από την αρχή της ύπαρξης του ίσως περισσότερο από κάθε άλλο . Η λογοτεχνία